Smlouvy se zdravotními pojišťovnami

Viamedica spol. s r.o. má platné smlouvy na úhradu zdravotní péče s těmito zdravotními pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna

VZP

111

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

RBP

213

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

VoZP

201

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP

205

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

OZP

207

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

ZPMV

211