Personál chirurgie

Lékaři

MUDr. Miroslav Malchar

Vzdělání:

  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
  • Atestace z všeobecné chirurgie I. stupně
  • Atestace z všeobecné chirurgie II. stupně

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou:

  • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ano


MUDr. Vladimír Hrabal

Vzdělání:

  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc
  • Atestace z všeobecné chirurgie I. stupně
  • Atestace z všeobecné chirurgie II. stupně

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou:

  • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ano


Zdravotní sestra

Lenka Malcharová

Vzdělání:

  • Střední zdravotní škola v Trutnově, maturita rok 1986

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ano