Personál chirurgie

Lékaři

MUDr. Miroslav Malchar

Vzdělání:

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
 • Atestace z všeobecné chirurgie I. stupně,
 • Atestace z všeobecné chirurgie II. stupně.

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou:

 • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ano


MUDr. Vladimír Hrabal

Vzdělání:

 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
 • Atestace z všeobecné chirurgie I. stupně,
 • Atestace z všeobecné chirurgie II. stupně.

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou:

 • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ano


MUDr. Radim Janošec

Vzdělání:

 • Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékáře v oboru chirurgie

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou:

 • Pro výkon funkce vedoucího lékaře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ano

Zdravotní sestra

Lenka Malcharová

Vzdělání:

 • Střední zdravotní škola v Trutnově, maturita rok 1986

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ano