Personál stacionář

Lékaři

MUDr. Miroslav Malchar

Vzdělání:

  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
  • Atestace z všeobecné chirurgie I. stupně,
  • Atestace z všeobecné chirurgie II. stupně.

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou:

  • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

Diplom celoživotního vzdělávání: ano

Zdravotní sestry

Helena Kulišťáková,

Vzdělání:

  • Maturita, rok 1997

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ano


Marie Koloczková,

Vzdělání:

  • Střední zdravotní škola ve Frýdku-Místku, maturita rok 1970

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ano