Personál gynekologie

Lékaři

MUDr. Helena Buchartová

Vzdělání:

  • Atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně,
  • Atestace z gynekologie a porodnictví II. stupně.

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou:

  • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví
  • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru dětská gynekologie

Diplom celoživotního vzdělávání: ne


Prim, MUDr. Pavel Holub,

Vzdělání:

  • Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc,
  • Atestace z gynekologie a porodnictví I. stupně,
  • Atestace z gynekologie a porodnictví II. stupně.

Platné licence udělené Českou lékařskou komorou:

  • Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru gynekologie a porodnictví

Diplom celoživotního vzdělávání: ano


Zdravotní sestry

Helena Kulišťáková,

Vzdělání:

  • Maturita, rok 1997

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra: ano