Historie

Společnost byla založena 25. 6. 1998 jako nestátní zdravotnické zařízení. Zakladatelem společnosti byl tehdejší primář gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici ve Valašském Meziříčí MUDr. Jaroslav Stiborek, zubní lékařka MUDr. Erika Stiborková a akciová společnost Vitamedica. Po tragickém úmrtí MUDr. Jaroslava Stiborka v roce 2004 odkoupila v roce 2005 a 2006 akciová společnost Vitamedica podíly dvou společníků a stala se jediným vlastníkem společnosti.

Poskytování specializované ambulantní péče v oborech gynekologie a chirurgie bylo zahájeno 1. 7. 1998 v prostorách polyfunkčního domu na ulici Lesní, č. p. 2330, v Rožnově pod Radhoštěm. V následujícím roce byla zdravotní péče rozšířena o denního stacionáře pro obor chirurgie, gynekologie a neurologie. V roce 2001 byla péče rozšířena jednak o endoskopická vyšetření distálního konce GIT a jednak o operační zákroky ve smluvních nemocničních zařízeních. V roce 2005 byla realizována výstavba radiologického pracoviště. Dnem 1. 1. 2006 byl zahájen provoz tohoto pracoviště. Operační zákroky byly našimi zaměstnanci od roku 2001 dosud poskytovány v těchto smluvních zařízeních: Nemocnice Třinec Sosna a.s., Nemocnice Vsetín a.s., Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Area Medica s.r.o. ve Valašském Meziříčí, Nemocnice Bohumín a.s. a Nemocnice Hranice a.s.

Odborným garantem pro zdravotní péči byl od doby založení NZZ do tragického úmrtí v roce 2004 MUDr. Jaroslav Stiborek. Po něm odbornou garanci za poskytovanou zdravotní péči převzal MUDr. Miroslav Malchar.

Po celou dobu byla a je zdravotní péče poskytována plně erudovanými zdravotnickými pracovníky. Během 15 let bylo u společnosti zaměstnáno 13 lékařů a 12 sester. V gynekologickém provozu to byli: MUDr. Jaroslav Stiborek, MUDr. Martina Janýšková, MUDr. Tomáš Kopecký, MUDr. Vlastimil Šrubař, MUDr. Pavel Holub, MUDr. Helena Buchartová, Marie Kozlová, Jana Balejíková, Hana Juříková, Libuše Marešová, Michaela Janáčová. V chirurgickém provozu a na denním stacionáři to byli: MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Ilja Piňos, MUDr. Eduard Háša, MUDr. Vladimír Hrabal, MUDr. Miroslav Malchar, Hanáková Ilona, Miroslava Frydrychová, Lenka Malcharová, Iveta Ondruchová. Na RTG pracovišti to byli: MUDr. Radmila Hurská, MUDr. Petr Wirth, Drahomíra Czerniňáková, Veronika Frydrychová, Táňa Doleželová.

Za období 1998-2013 požadovalo poskytnutí zdravotní péče v našem zařízení 19.772 pacientů.


Nadále poskytujeme specializovanou ambulantní péči v prostorách polyfunkčního domu na ulici Lesní 2330 v Rožnově pod Radhoštěm a to v oborech: gynekologie a porodnictví včetně dětské gynekologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, praktický lékař pro závodní péči a denní stacionář.

Chirurgické operační zákroky provádíme v nemocnici v Hranicích, gynekologické v nemocnici v Bohumíně.