Historie

Společnost byla založena 25. 6. 1998 jako nestátní zdravotnické zařízení. Zakladatelem společnosti byl tehdejší primář gynekologicko-porodnického oddělení v nemocnici ve Valašském Meziříčí MUDr. Jaroslav Stiborek, zubní lékařka MUDr. Erika Stiborková a akciová společnost Vitamedica. Po tragickém úmrtí MUDr. Jaroslava Stiborka v roce 2004 odkoupila v roce 2005 a 2006 akciová společnost Vitamedica podíly dvou společníků a stala se jediným vlastníkem společnosti.

Poskytování specializované ambulantní péče v oborech gynekologie a chirurgie bylo zahájeno 1. 7. 1998 v prostorách polyfunkčního domu na ulici Lesní, č. p. 2330, v Rožnově pod Radhoštěm. V následujícím roce byla zdravotní péče rozšířena o denního stacionáře pro obor chirurgie, gynekologie a neurologie. V roce 2001 byla péče rozšířena jednak o endoskopická vyšetření distálního konce GIT a jednak o operační zákroky ve smluvních nemocničních zařízeních. V roce 2005 byla realizována výstavba radiologického pracoviště. Dnem 1. 1. 2006 byl zahájen provoz tohoto pracoviště. Operační zákroky byly našimi zaměstnanci od roku 2001 dosud poskytovány v těchto smluvních zařízeních: Nemocnice Třinec Sosna a.s., Nemocnice Vsetín a.s., Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Area Medica s.r.o. ve Valašském Meziříčí, Nemocnice Bohumín a.s. a Nemocnice Hranice a.s.

Odborným garantem pro zdravotní péči byl od doby založení NZZ do tragického úmrtí v roce 2004 MUDr. Jaroslav Stiborek. Po něm odbornou garanci za poskytovanou zdravotní péči převzal MUDr. Miroslav Malchar.

Po celou dobu byla a je zdravotní péče poskytována plně erudovanými zdravotnickými pracovníky. Během 22 let bylo u společnosti zaměstnáno 13 lékařů a 14 sester. V gynekologickém provozu to byli: MUDr. Jaroslav Stiborek, MUDr. Martina Janýšková, MUDr. Tomáš Kopecký, MUDr. Vlastimil Šrubař, MUDr. Pavel Holub, MUDr. Helena Buchartová, Marie Kozlová, Jana Balejíková, Hana Juříková, Libuše Marešová, Michaela Janáčová., Kramolišová Eva, Kulišťáková Helena. V chirurgickém provozu a na denním stacionáři to byli: MUDr. Tomáš Malý, MUDr. Ilja Piňos, MUDr. Eduard Háša, MUDr. Vladimír Hrabal, MUDr. Miroslav Malchar, MUDr. Radim Janošec, Hanáková Ilona, Miroslava Frydrychová, Lenka Malcharová, Iveta Ondruchová. Na RTG pracovišti to byli: MUDr. Radmila Hurská, MUDr. Petr Wirth, Drahomíra Czerniňáková, Veronika Frydrychová, Táňa Doleželová, Jana Malachovská.

Za období 1998-2020 požadovalo poskytnutí zdravotní péče v našem zařízení 21.496 pacientů.


Nadále poskytujeme specializovanou ambulantní péči v prostorách polyfunkčního domu na ulici Lesní 2330 v Rožnově pod Radhoštěm a to v oborech: gynekologie a porodnictví včetně dětské gynekologie, chirurgie, radiologie a zobrazovací metody, praktický lékař pro závodní péči a denní stacionář.

Chirurgické operační zákroky provádíme v nemocnici v Hranicích, gynekologické v nemocnici v Bohumíně.